fbpx

โครงการช่วยเหลือสังคม CSR สร้างยอดขายได้จริงหรือไม่

โครงการช่วยเหลือสังคม CSR

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า โครงการช่วยเหลือสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดกับแบรนด์และธุรกิจได้ในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการสร้างความเข้าใจ การสร้างความไว้ใจ ความศรัทราให้เกิดขึ้นในใจผู้บริโภค ซึ่งก็มีส่วนช่วยให้เกิดการสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจให้กับแบรนด์หรือธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ทำไมต้องทำกิจกรรม CSR ทำแล้วได้อะไร

ถึงจะมีหลายคนมองว่า การทำ CSR ต้องไม่หวังผลกำไรหรือผลทางการตลาด แต่จริงๆ แล้ว ทุกแบรนด์ ทุกองค์กร ก็หวังผลทางการตลาดกันทั้งนั้น แต่ถ้ามองที่ผลลัพธ์ ว่าสุดท้ายแล้วสังคมได้ประโยชน์จริง และแบรนด์ไม่ได้มุ่งเน้นผลประโยชน์แอบแฝงจากการทำ CSR มากไปจนน่าเกลียด ก็น่าจะเป็นเรื่องที่สังคมพอรับได้อยู่บ้าง ซึ่งก็มีคำถามหนึ่งที่มักจะโผล่อยู่เสมอว่า การทำ CSR นั้นมีผลกับการสร้างแบรนด์และยอดขายได้จริงๆ หรือไม่?

ซึ่งการทำ CSR สำหรับภาคธุรกิจคงมองเป็น “ต้นทุน” อย่างหนึ่ง ซึ่งผลตอบแทนที่ได้กลับมาซึ่งเห็นชัดเจนที่สุด คือ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ว่าเป็นองค์กรที่ห่วงใยสังคม ทำให้ลูกค้าเกิดความตระหนักรับรู้ในด้านดีกับองค์กร นำไปสู่ความตั้งใจซื้อหรือสนับสนุน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น การทำ CSR จึงถือเป็นการลงทุนที่อาจไม่ก่อผลทางตรงในระยะสั้น แต่เป็นการสร้างฐานความมั่นคงในระยะยาวสำหรับองค์กรที่มุ่งหวังความยั่งยืน

โดยการทำการตลาดเพื่อสังคม เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของการส่งเสริมการตลาดรูปแบบหนึ่ง โดยบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์จะกำหนดเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่จะบริจาคเงินให้กับเรื่องที่สังคมให้ความสำคัญ เช่น สิ่งแวดล้อม ปัญหาเด็ก ปัญหาความไม่รู้หนังสือ ฯลฯ หรือบริจาคให้กับมูลนิธิ การกุศล ซึ่งยอดรวมของจำนวนเงินบริจาคเพื่อการกุศลนั้น ขึ้นอยู่กับยอดการซื้อของลูกค้าหรือการมีส่วนร่วมของลูกค้าในด้านอื่นๆ เช่น ยอดรวมการส่งฉลาก ฝาขวด ชิ้นส่วน กลับมายังบริษัทเพื่อให้บริษัทนับและคำนวณเป็นยอดเงินหรือสิ่งของที่จะบริจาค เป็นต้น

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำมาซึ่งผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น เพราะการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนั้น สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ทั้งจากความพยายามในการลดการใช้ทรัพยากร การประหยัดพลังงาน รวมทั้งการคิดลงรายละเอียดไปถึงถึงคุณค่าของแบรนด์ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในมิติต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและแบรนด์ได้เป็นอย่างดี

การทำ CSR มีส่วนช่วยในการจัดการภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม เป็นส่วนสำคัญในการจัดการความสัมพันธ์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในหลายๆ มิติ การทำโครงการ CSR จึงสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับบริษัท เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ เจ้าภูมิคุ้มกันที่ดีนี่เอง ที่จะช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบา รวมทั้งช่วยสร้างความรักความศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ได้มากขึ้นในช่วงเวลาปกติ

เลือก เช่ารถบัส อย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ผู้บริโภคในยุคใหม่ให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่มีความคิด และมีการกระทำที่ใส่ใจกับสังคม มากกว่าแบรนด์ หรือองค์กรที่อยู่เฉยๆ และไม่เคยคิดจะทำอะไรเพื่อใครเลย ดังนั้น ปัจจัยในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น มันส่งผลโดยตรงกับความนิยมที่มีผลต่อแบรนด์ต่างๆ มากขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสามารถยอมจ่ายสตางค์ในราคาที่สูงขึ้น เพื่อแลกกับความมั่นใจว่า สินค้าที่เขาซื้อนั้น ผลิตมาจากบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เรามองเห็นว่า แนวโน้มผู้บริโภคที่ให้น้ำหนัก และสนใจในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น มันมีตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ