fbpx

หลังโควิดพนักงานจะ ‘ลาออก’ ผู้บริหารต้องรับมืออย่างไร?

พนักงานลาออก

หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จบลง มีการคาดการณ์ว่าอาจทำให้พนักงานประจำที่ยังทำงานอยู่สมัครใจลาออกจากงานเพื่อไปเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก คล้ายกับคลื่นยักษ์สึนามิที่เข้ามากวาดต้อนผู้คนออกไปจากระบบ จนอาจกลายเป็นปัญหาให้กับองค์กรต่างๆ หลังการแพร่ระบาดของไวรัสจบลง

หนทางชีวิตหลังเรียนจบของเด็กยุคนี้

เหตุผลอาจมาจากการเริ่มคุ้นชินกับรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย มีอิสระมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศเพียงอย่างเดียว จึงทำให้มุมมองการใช้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ อีกต่อไป จนเป็นสาเหตุว่าทำไมในขณะที่หลายธุรกิจต้องปิดตัวลงจำนวนมาก ปริมาณพนักงานที่ตกงานก็มีอยู่ไม่น้อย แต่สถิติการลาออกของพนักงานในองค์กรต่างๆ นั้นกลับไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย แถมยังอาจมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นปรากฏการณ์คลื่นการย้ายงานที่ส่งผลเสียตามมาให้กับธุรกิจในภายหลังก็ได้

มีการคาดคะเนว่าอาจเป็นไปได้ว่าท่ามกลางความตื่นตระหนกของเศรษฐกิจตั้งแต่ปีที่แล้วนั้น เหล่าพนักงานไม่ได้พร้อมที่จะสูญเสียรายได้หรือมีรายได้ลดน้อยลงจากการต้องถูกหยุดงาน พักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามคำสั่งจากรัฐบาลบ้าง หรือสภาวะของธุรกิจเองที่ต้องหยุดชะงักเพราะแทบไม่มีรายได้เข้ามา จึงทำให้พวกเขาไม่อยากจะอยู่รอความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอีกต่อไป

นอกจากนี้ความเหนื่อยหน่ายจากโรคระบาด ที่ต้องปรับตัวใช้ชีวิตทำงานอยู่กับบ้าน ออกไปข้างนอกน้อยลง ขาดสังคม ซึ่งไม่รู้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ จนทำให้เกิดภาวะหมดไฟ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้คนเลือกที่จะกระโดดออกมาจากระบบของการเป็นลูกจ้างประจำ

แน่นอนว่าการหมุนเวียนเข้าออกงานบ่อยของพนักงานนั้น ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการทำงานของบริษัทอย่างแน่นอน ซึ่งอาจหมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ การสูญเสียเวลา สูญเสียโอกาสอื่นที่จะตามมาอีกมากมาย ตั้งแต่การประกาศรับสมัครเพื่อหาคนมาทำงานแทน การฝึกฝนงานใหม่ การหาพนักงานมาทดแทนระหว่างที่ยังหาคนใหม่ไม่ได้ ประสิทธิภาพการทำงานของทีมลดลง ซึ่งสุดท้ายอาจส่งผลให้ธุรกิจต้องสะดุดไปด้วย

บริษัทต้องเตรียมตัวรับมือยังไงดี

1. ทบทวนนโยบายที่ไม่เป็นธรรม บริษัทควรตรวจสอบดูว่ามีนโยบายใดบ้างที่ไม่เป็นธรรม หรือผิดกฎหมายแรงงาน เช่น การออกกฎ ระเบียบ คำสั่งข้อบังคับ การทำสัญญา ประกาศ ฯลฯ ถ้ามีนโยบายที่ไม่เป็นธรรมกับพนักงาน หรือเอาเปรียบมากเกินไป ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่

2.แก้ไขปัญหาที่ตัวหัวหน้าเพื่อลดการลาออก โดยสำรวจดูว่ามีหัวหน้า/ผู้บริหารในหน่วยงานไหนที่ขาดทักษะในการบริหารลูกน้อง มีการปฏิบัติกับลูกน้องอย่างไม่เป็นธรรม

บริษัทควรมีกฎระเบียบด้านสุขภาพเพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูล ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และคำนึงถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติในกรณีที่เจ็บป่วย รวมถึงกฎในการทำงานให้พร้อมสำหรับ Work From Home เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการจากองค์กร

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

3. ทบทวนวิธีการทำงานใหม่ โดยมุ่งผลลัพธ์ของงานเป็นหลักมากกว่าการลงเวลามาทำงาน งานไหนที่จะ WFH ได้ งานไหนที่ควรจะ outsource ออกไป จะปรับเปลี่ยนระบบหรือวิธีการทำงานแบบไหนถึงจะเหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เรื่องนี้ฝ่ายบริหารต้องมาวิเคราะห์ลักษณะของงานในองค์กรร่วมกันแบบแยกแยะความแตกต่างของแต่ละตำแหน่งงาน ไม่ควรมองแบบองค์รวม แล้วหาข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานใหม่ร่วมกัน

4. ทบทวนระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ เช่น ความแตกต่างระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนคนที่เข้าทำงานตามปกติ, คนที่ทำงานแบบ WFH, คนที่ทำงานแบบ outsource ฯลฯ จะมีระบบการจ่ายแบบไหน ยังไง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง หรือวิธีการประเมินผลงานเพื่อการขึ้นเงินเดือน, การปรับเงินเดือน, การจ่ายโบนัสของคนแต่ละกลุ่มควรทำอย่างไร เป็นต้น

5. อย่าลืมสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานที่มีต่อบริษัท โดยคุณอาจลองหาตัวแทนเป็นบุคคลที่สามเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการบอกความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน หรืออาจใช้แบบสำรวจ แบบแสดงความคิดเห็นแบบไม่ลงชื่อ เพื่อให้พนักงานกล้าเปิดเผยความในใจออกมาได้อย่างสบายใจ ซึ่งเมื่อคุณได้รู้ความในใจที่แท้จริงของพวกเขาแล้ว และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ทัน ก็ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะสูญเสียบุคลากรดีๆ ไปนั่นเอง

สรุป

ดังนั้น สิ่งที่องค์กรต่างๆ ควรทำคือการยื่นข้อเสนอที่จะเสริมสร้างอนาคตให้พนักงานต่อยอดทักษะที่มีอยู่เดิม และเพิ่มทักษะใหม่ๆ นอกจากนี้องค์กรยังควรมองไปถึงการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งอาจช่วยจัดการกับข้อกังวลของพนักงานอย่างเรื่องความยืดหยุ่นทางการเงินออกไปได้ เพราะเมื่อคนสามารถหางานทำได้จากทุกที่ พวกเขาก็จะมองหาองค์กรที่ให้ผลตอบแทนดี อยู่แล้วมีโอกาสเรียนรู้และก้าวหน้า และคำนึงถึงสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ของพนักงานด้วย และหากบริษัทไม่สามารถมอบสิ่งเหล่านั้นให้พนักงานได้ ท้ายที่สุดก็จะสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถไปนั่นเอง

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ