fbpx

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน แช่น้ำพุร้อน ชมดอกไม้ รับลมหนาว

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

มาถึงวันนี้ ประเทศไทยก็เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศที่เริ่มรู้สึกถึงอากาศที่เย็นสบายกันบ้างแล้ว แน่นอนว่าอากาศหนาว ๆ แบบนี้ ใครหลายคนคงอยากออกเดินทางขึ้นเหนือไปสัมผัสบรรยากาศดี ๆ ซึ่งมีอยู่หนึ่งสถานที่ที่อยากจะชวนทุกคนไปเจอกับความสวยงามแบบที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน

Interested in renting a bus contact.

นั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 70 กิโลเมตร ความพิเศษของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ไม่เพียงอยู่ที่ธรรมชาติบริสุทธิ์แล้ว ที่นี่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดำเนินงานตามแนวพระราชดำรัสในการใช้พลังงานน้ำธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่จะได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงฤดูหนาวซึ่งบรรยากาศสวยที่สุด นักท่องเที่ยวจึงมักจับจองบ้านพักกันจนเต็ม อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 592 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลำปางและเชียงใหม่ นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีน้ำตกและบ่อน้ำร้อนอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ยากจะหาที่ไหนเทียบ

ซึ่งช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวและมีอากาศเย็นสบาย คือ เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ โดยไฮไลท์แห่งอุทยานฯ คือ บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยามีกลิ่นกำมะถันอ่อนๆ จำนวน 9 บ่อ ตั้งอยู่รวมกันในบริเวณพื้นที่ที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 ไร่ ภายในพื้นที่มีโขดหินน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ยามเช้าจะมองเห็นภาพไอน้ำลอยกรุ่นขึ้นมาจากบ่อปกคลุมโดยรอบดูสวยงาม โดยน้ำพุร้อนนั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยาน นักท่องเที่ยวสามารถซื้อไข่มาต้มในจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ โดยไข่ต้มที่นี่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครคือส่วนไข่ขาวจะเหลวและไข่แดงจะเป็นก้อนกลมให้รสชาติมันอร่อย และที่บ่อน้ำพุร้อนนี่เองที่ถือเป็นจุดเช็คอินของนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าตอนกระอามิตย์ขึ้น

บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

นอกจากบ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อนแล้ว ก็มี น้ำตกแจ้ซ้อน อีกหนึ่งที่ ซึ่งเป็นน้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอญมีน้ำไหลตลอดทั้งปีและมีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดสายไหลตกลงมาเป็นชั้น ๆ มี 6 ชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 3 กิโลเมตร มีทางเดินไปสะดวกและสามารถเดินทางจากบ่อน้ำพุร้อนไปถึงน้ำตกได้ น้ำตกแม่มอญ เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลแรงจากชะง่อนผาสูงลงสู่หุบเหวเบื้องล่าง น้ำจะตกลงมาเป็นชั้น ๆ สวยงาม แต่ที่นี่ไม่เหมาะสำหรับเล่นน้ำ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 5 กิโลเมตร

น้ำตกแจ้ซ้อน

โดย แอ่งน้ำอุ่น ซึ่งอยู่ติดกับบ่อน้ำพุร้อนเป็นแอ่งน้ำที่เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของน้ำพุร้อนและน้ำเย็นที่มาจากน้ำตกแจ้ซ้อน ทำให้เกิดเป็นน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิเหมาะแก่การแช่อาบ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแจ้ซ้อน มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 1.30 ชั่วโมง ผ่านจุดสื่อความหมาย 24 จุด ผ่านสภาพป่าและพรรณไม้ที่น่าสนใจหลายชนิด รวมถึงอาจพบสัตว์หายาก เช่น นกเขนเทาหางแดง และปลาปุงแห่งลำห้วยแม่มอญ เส้นทางนี้เหมาะสำหรับเยาวชนผู้สนใจศึกษาพรรณไม้ต่าง ๆ เช่น ต้นก๋งกวาวเครือ หรือยางปาย ศึกษาระบบนิเวศน์ เช่น สภาพภูมิศาสตร์โดยรอบลานน้ำพุร้อน รวมถึงแอ่งอาบน้ำอุ่นที่เกิดจากน้ำร้อนในบ่อน้ำพุร้อนมาบรรจบกับน้ำเย็นที่มาจากน้ำตกแจ้ซ้อน

แอ่งน้ำอุ่น

นอกจากแล้ว ก็มี ดอกเสี้ยวบาน ให้ได้ชม เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ดอกเสี้ยวป่าสีขาวบริสุทธิ์ จะบานทั่วหุบเขาและระห่างทางเดิน ดอกเสี้ยวป่า เป็นดอกไม้พื้นเมือง ลักษณะดอก จะมีสีขาว มี 5 กลีบ มีแต้มสีชมพูที่กลีบใหญ่ ขึ้นบนภูเขาที่มีระดับความสูง 1,000 เมตรขึ้นไป มีขึ้นมากที่สุดที่ บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ซึ่งในทุกปีจะมีเทศกาลดอกเสี้ยวบาน นักท่องเที่ยวสามารถขับรถชมดอกเสี้ยวบานได้ตามเส้นทางแจ้ซ้อน-บ้านป่าเหมี้ยงเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร

ดอกเสี้ยวบาน

นอกจากเทศกาลดอกเสี้ยวบานแล้วบ้านป่าเหมี้ยง ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ จุดชมวิวดอยล้าน ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่ จซ 7 ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็นช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม เหมาะกับการตั้งเต็นท์พักแรม เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากและมีอากาศหนาว เมื่อฟ้าเปิดเราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง 4 จังหวัด คือ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และ เชียงราย โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว ที่ป่าโดยรอบมีความสวยงาม ต้นไม่นานาชิดอวดใบสีเขียวชอุ่ม โดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวที่ได้สัมผัสกับทะเลหมอกที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง

จุดชมวิวดอยล้าน

โดยในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมีสิ่งอำนวยความสะดวก ในอุทยานฯ บริการห้องอาบน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งห้องอาบแร่สำหรับ 3-4 คน ห้องรวมแบบตักอาบและบ่อสำหรับแช่อาบกลางแจ้ง โดยน้ำแร่ที่นำมาใช้นั้นต่อท่อโดยตรงมาจากบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิน้ำแร่ประมาณ 39-42 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถใช้แช่อาบได้ ทั้งนี้ประโยชน์ของการอาบน้ำแร่คือช่วยบำบัดความเมื่อยล้าของร่างกาย ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ เช่น กลากเกลื้อน ผื่นคัน และยังช่วยบรรเทาอาการของโรคกระดูก แต่น้ำแร่จากที่นี่ไม่สามารถใช้ดื่มได้เพราะมีแร่ธาตุบางชนิดสูงกว่ามาตรฐาน

เรียกว่าเป็นที่เที่ยวธรรมชาติ ที่ตอบโจทย์สุดๆ ไปเลย เป็นอุทยานฯ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากๆ เหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนแบบจริงๆใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวลำปาง บอกเลยว่าต้องห้ามพลาดที่จะมาเยือนอุทยานแจ้ซ้อน แห่งนี้เลย หากต้องการมาสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด โดยทางอุทยานมีบ้านพักในอุทยานฯ พร้อมทั้งมีสถานที่กางเต็นท์ให้บริการไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

For more information

  • ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

  • Open for viewing: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

  • ค่าเข้าชม : คนไทย 50 บาท , ต่างชาติ 150 บาท

  • โทร : 08-9851-3355
  • Website : https://www.facebook.com/Chaesonnationnalpark

  • Location : https://goo.gl/maps/U3difvBiTK9LYA7G8
DASH MV
Bus rental service, coaches, size 39-45 seats, the buses that are serviced are imported cars and are all new cars. It is effective according to international standards and has a high-security system. Because we care primarily about the quality and safety of our customers.
บริษัทเช่ารถบัส
Bus Rental Service

For those who are interested

we have a daily and monthly bus rental service.

Article Category

Navigating daily commutes in Thailand can be a significant drain on one's energy and a major obstacle in everyday life. This is due to the limited availability of public transportation options, especially in non-urban areas. Finding reliable and timely public transportation can be challenging, leading to frustration, wasted time, and even safety concerns. To address these issues and provide convenience for their employees, many organizations are offering employee shuttle services. These services not only improve employee morale and motivation but also contribute to a more productive and engaged workforce. In this article, we will explore the compelling reasons why organizations should consider implementing employee shuttle services, along with the steps and considerations involved in establishing a professional and effective shuttle program.