fbpx

5 recreational games to play on the bus

เกมสันทนาการ

เคยไหมที่ต้องใช้บริการเช่ารถบัสไปเที่ยวไหนไกลๆ เป็นคณะใหญ่ๆ ทั้งไปสัมมนากับบริษัท ไปทัศนศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้นำทริปหรือผู้ร่วมทริป การปล่อยให้รถบัสทั้งคันเงียบเหงาคงเป็นการเริ่มเดินทางที่กร่อยน่าดู แล้วการจัดเอาท์ติ้งนอกสถานที่ครั้งหนึ่ง นอกจากจะต้องเตรียม ค้นหาสถานที่จัดเอาท์ติ้ง หาอาหาร วันเวลาที่เหมาะสมแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือเกมละลายพฤติกรรมหรือเกมสันทนาการแสนสนุกระหว่างการเดินทาง  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ทำให้พนักงานได้ใกล้ชิดสนิทสนม และกล้าแสดงออก ดังนั้น เราได้คัดเกมส์สนุกๆ มาให้ทุกคนแล้ว เอาไปเล่นตามรับรองว่าสนุกและได้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆแน่นอน แต่ก่อนอื่นเรามารู็จักความหมายและประโยชน์ของเกมสันทนาการก่อนดีกว่า

List of contents

Recreational game ideas can read more

ความหมายของกิจกรรมสันทนาการ

ความหมายของกิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมสันทนาการ คือ กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากความตึงเครียด ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นกิจกรรมที่ทำในเวลาว่างจากการทำภารกิจส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การกิน การนอน การพักผ่อน โดยทุกกิจกรรมต้องทำด้วยความเต็มใจโดยไม่มีการบังคับ และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย

ประโยชน์ของเกมสันทนาการ

1. ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามปกติเวลานั่งรถบนบัสจะมีเวลาว่าง โดยเวลาว่างนี้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการร่วมกิจกรรมสันทนาการบนรถจะได้ เพราะเราต้องเดินทาง ยิ่งถ้ามีระยะทางที่ค่อนข้างไกล ใช้เวลานานในการเดินทาง ผู้ที่นั่งรถบัสจะรู้สึกเหนื่อยล้าและเหนื่อยง่าย ดังนั้น จึงต้องมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อคลายเคลียดและแก้เบื่อขณะอยู่บนรถ

2. ช่วยให้บุคคลได้พักผ่อน การมีโอกาสผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย มีเวลาร่วมสนุกสนานในกิจกรรมสันทนาการ ใช้เวลาอื่น ๆ ให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์

3. ช่วยในทางสุขภาพจิต สังคมปัจจุบันซับซ้อน มีปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นหนทางนำไปสู่สุขภาพจิตเสื่อม การประกอบกิจกรรมสันทนาการจะทำให้สุขภาพของพนักงงานในองค์กรดีขึ้น แจ่มใสปราศจากความกังวลปัญหาต่างๆ ก็หมดไปและยังช่วยแก้ไขสุขภาพจิตที่ไม่ดีได้ด้วย

4. ทำให้พนักงานได้ทำความรู้จักกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและทำให้ทุกคนมีความสนิทสนมกันเร็วขึ้นกว่าการที่ทำความรู้จักกันเองในการนำเกมมาใช้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ และยังทำให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่และทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้ช่วยให้พนักงานสนุกสนาน ไม่รู้สึกเหมือนการทำความรู้จักแนะนำตัวแบบทั่วๆ ไปและทำให้พนักงานมีความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นต่อองค์กรมากขึ้นด้วย

5.ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม  กิจกรรมสันทนาการจะช่วยให้บุคคลได้แสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุ่ม สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม ลดความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีในองค์กร

คำแนะนำก่อนการเล่นเกม

ก่อนการเล่นเกมทุกครั้งจะต้องมีการสาธิต เตรียมความพร้อมของพนักงานในรถบัสก่อนที่จะเล่นเกม และมีการอธิบายเกมที่มีขั้นตอนการเล่นหลายขั้นตอน มาดูกันว่า มีขั้นตอนอะไรบ้าง

  1. อธิบายวิธีเล่น พูดสั้นให้ชัด อยู่ในที่ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  2. ตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเล่นเกมให้ครบ
  3. สาธิตการเล่น ทำให้ดูอย่างช้าๆ พร้อมทั้งอธิบายประกอบ
  4. ลงมือเล่น พยายามให้ได้เล่นทั่วถึงทุกคนและเล่นให้ถูกกฎในเวลาอันควรไม่น้อยหรือนานเกิน
  5. การวัดผล ประเมินสั้นๆ ดูว่าผู้เล่นเกิดความรู้มีความเข้าใจกติกา และเกิดทักษะตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ ผู้นำสามารถสอดแทรกบทสอนและคุณค่าได้อย่างดี แต่บางเกมไม่ต้องวัดผลการนำเกมอย่างมีประสิทธิภาพ ถือหลัก 5 ส คือ สั้น  สนุกสนาน  สอน  สร้างสรรค์ และสะอาด
  6. หากมีการเล่นเกมแพ้ ไม่ควรลงโทษผู้แพ้ในเชิงลบ ควรทำในเชิงสร้างสรรค์จะดีกว่า

ซึ่งผู้นำเกมสามารถเริ่มต้นเกมจากศูนย์แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดจากนั้นให้หยุดทันที เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจ อยากจะร่วมกิจกรรมต่อ ซึ่งการจะเล่นเกมแต่ละครั้งนั้นต้องกำหนดจุดประสงค์ของเกมด้วยว่า เล่นเพื่ออะไร เพื่อความสนุกสนานอย่างเดียว , เพื่อละลายพฤติกรรม , เพื่อให้รู้จักกันมากขึ้น , เพื่อรวมพลังกลุ่ม , เพื่อเป็นบทสอน หรือเพื่อประกอบการบรรยาย เป็นต้น

Interested in renting a bus Contact.

แนะนำ5 เกมสันทนาการสำหรับเล่นบนรถบัส

ถ้าจะพูดกันถึง เกมสันทนาการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มใหญ่ที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกันภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็ก หรือใหญ่ หรือแม้กระทั่งในรั้วมหาลัยเองก็ตาม การทะลายกำแพงของแต่ละบุคคลในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ด้วยการเล่นเกม ด้วยเกมที่ออกแบบให้ทุกคนเล่นได้อย่างสนุก และเพลิดเพลิน แต่ก็สอดแทรกไปด้วยการที่ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือ ความสมามัคคีกัน อีกทั้งการเล่นเกมยังช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหหาเฉพาะหน้า ทักษะด้านการเป็นผู้นำที่ดี ทักษะด้านการวางแผน มันจะทำให้เราได้เห็นอะไรในหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวตน นิสัย และความเป็นทีมเวิร์คของเหล่าพนักงานในออฟฟิศ ถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นลองมาทำความรู้จัก 5 เกมสันทนาการที่เหมาะสำหรับเล่นบนรถบัสกันเถอะ

1. Song guessing game

The rules are simple: the dumb person has the duty to mute the song without being able to sing that song directly. They can only sing that song with only one consonant, for example, choose A, a mute song, the part of the song that will only be A., etc., can be guaranteed. That is both hilarious and fun for sure, But if you want to play on that bus Everyone has to participate to have fun. It is recommended to play through the Guess the Song application because on the bus of DASH MV there is a TV that can be connected to a mobile phone.

Song guessing game

2. Chain game

Start by having everyone agree to choose any category, such as an animal category, an item category, or a province category. Then have the first person say what's in that category. The next person will have to repeat what the first person said and then name their own words. The third person had to repeat the words of the first and the second, and so on, it was a chain.

Chain game

3. Movie game

To play this game, the leader must say the name of one movie. As for the rest, raise your hand and tell the names of the 2 actors in that story. And compete as a team, Or you can increase the difficulty by having to name more actors.

Movie game

4. King game

Many people may be familiar with this game already. And believe that it is a game that has often been played because it is a popular game that is often played at parties or in groups. Which is brought to play and play on the bus is equally fun. By the way of playing There must be more than 3 players. Make a label equal to the number of people playing, but only 1 card with the word King. Other cards can be written in numbers or letters. The person who caught the card that said "King" could order the others. Do whatever your heart desires. As for those who have been ordered by the King, Failure to do so will be punished, but the King will punish.

เพลงพระราชา

5. Mobile Games

Now, even mobile games are made for group play. We are going to introduce some great and fun games that you can play with your friends, especially if you play with your friends, it will make the game a lot more fun. For example:

Chayen game

Chayen game which is a word game provided by Chayen camp. This game is a multiplayer game with many categories to choose from, such as Thai food, IT today, IT company names, and many more. We have to guess. As many hints from the hint as possible within the time limit. Whoever guesses the most wins. And will reward the winner or punish the loser, however, according to the rules set. 

You can download chayen game on  IOS  / Android

Family style game

Family style game is a cooperative cooking game that can be played with 2 to 8 friends in co-op with friends, and this game is quite a game that requires a very high level of communication. This game will help increase unity for everyone who plays this game with friends as well. The uniqueness of the game is Sending materials to friends by swiping to either side of the screen in real-time.

You can download Family style games on  IOS  / Android

The werewolf game

The werewolf game is a mobile game to hunt for a werewolf mixed with a group of villagers. You can play with up to 16 friends. Players can create groups and add friends. Let's play together In which each round, there will be a random role for each person to be subdivided, such as playing as a “villager group” or “werewolf group”, etc. Players from both sides must use the ability to talk, ask questions, or convince others to believe you. To reveal that player's role and eliminate it. If either side eliminates the other party first, it wins.

You can download The werewolf game on  IOS  / Android

Summarize

How are you doing with these 5 fun recreational game ideas, and don't forget to play them on the go? To create a fun atmosphere and to build a good relationship with the trip participants as well And to make it even more fun in each game, you can add rules for penalties as well.

If anyone is interested in going out with the company or go on field trips and wants to use the bus rental service, You can choose to use the DASH MV service, which is confident in the standard. Impressive service in every route in Thailand, We are happy to drive you to your destination safely. Because of every trip, we are always meticulous. You can contact us at 092 185 6699 or LINE: @DASHMV

Recommended exercises that can be done on the way

DASH MV
Bus rental service, coaches, size 39-45 seats, the buses that are serviced are imported cars and are all new cars. It is effective according to international standards and has a high-security system. Because we care primarily about the quality and safety of our customers.
บริษัทเช่ารถบัส
Bus Rental Service

For those who are interested

we have a daily and monthly bus rental service.

Article Category