fbpx

แนะนำกิจกรรมจิตอาสา สำหรับการทำ CSR

กิจกรมจิตอาสา

สารบัญเนื้อหา

โครงการจิตอาสานั้นเป็นการร่วมแรงร่วมใจให้มีจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น นอกจากการทำกิจกรรมจิตอาสาจะได้ช่วยเหลือคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้ฟื้นฟูขึ้นมาได้แล้วนั้น ยังได้ทำให้คนในองค์กรได้มีความสามัคคีมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น DASH MV จึงรวมโครงการช่วยเหลือสังคมดีๆ ที่สามารถเข้าร่วมได้แบบไม่ต้องมีวันกำหนดการ ว่าจะมีกิจกรรมไหนที่ควรไปบ้าง

ทำไมต้องทำกิจกรรม CSR ทำแล้วได้อะไร

โครงการเพื่อสังคมสำหรับสายอนุรักษ์ธรรมชาติ

1. โครงการปล่อยเต่าคืนสู่บ้าน

โครงการปล่อยเต่าคืนสู่บ้าน

โครงการปล่อยเต่าเป็นโครงการเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงใกล้ภาวะสูญพันธุ์ของเต่าในประเทศไทย ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้จัดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่บ้านขึ้น กิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมนอกจากการปล่อยเต่ากลับคืนสู่ท้องทะเลแล้วนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ทำอีก เช่น การทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่า และการเรียนรู้ระบบนิเวศของท้องทะเลไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โทร : 033-086697

2. อาสาป่าชุมชน และ ชนเผ่า

โครงการนี้เป็นโครงการจิตอาสาปลูกป่าที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและมีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ในรูปแบบของ “ป่าชุมชน” โดยการส่งเสริมให้ชุมชนอยู่รอบเขตป่า รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมดำเนินการและเข้ามาจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่านั้นๆ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เพื่อเป็นารอนุรักษ์ รักษาป่าไม้ไว้ให้คงอยู่ และชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ONE FINE DAY  โทร : 0831919554

3. โครงการอนุรักษ์ไม้หมายเมือง

โครงการอนุรักษ์ไม้หมายเมือง

โครงการนี้มีเป้าหมาย คือ การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น มีกิจกรรมที่เน้นคืนพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ การฟื้นฟูต้นไม้บริเวณชุมชน และการรณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนหันกลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นโครงการดีๆ ที่ทางมูลนิธิพยายามทำมาตลอดหลายปีเลยทีเดียว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิไทยรักษ์ป่า โทร : 02-9985000, 02-9985999

โครงการเพื่อสังคมสำหรับสายจิตอาสา

4. อาสาปลูกป่าชายเลนบางปู เรียนรู้นวัตกรรมโกงกางเทียม

อาสาปลูกป่าชายเลนบางปู

โครงการนี้ัเป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่ในการช่วยเร่งการตกตะกอนของหาดเลนและมีการทดลองเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยได้ร่วมพัฒนากับ สวทช. NECTEC และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนวัตกรรมไม้โกงกางเทียม อยอดจากไม้ไผ่เทียม ใช้วิธีธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ ช่วยลดความแรงคลื่น แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งควบคู่ฟื้นฟูป่าชายเลน

สอบถามเพิ่มเติม : อาสาปลูกป่าชายเลนบางปู โทร: 083-191-9554

5. โครงการ Read for the blind

โครงการ Read for the blind

อ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แถมอยู่ที่ไหนก็อ่านได้เพราะเดี๋ยวนี้ทางมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยเค้ามีแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Read for the Blind แอพอ่านหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดโดยเฉพาะ เป็นโครงการต่อเนื่องจากการอ่านหนังสือเสียงที่เมื่อก่อนสามารถทำได้โดยเดินทางมาอ่านที่ห้องสมุดคนตาบอดของมูลนิธิเท่านั้น

วิธีการเข้าร่วมแค่ดาวน์โหลดแอพ Read for the Blind มาติดตั้งในมือถือ จากนั้นก็สมัครสมาชิกโดยเลือกสมัครเป็นผู้อ่าน เมื่อสมัครเรียบร้อยก็เริ่มอ่านได้เลยทันทีโดยจะเลือกอ่านหนังสือเล่มใหม่หรือเล่มที่มีอยู่ในลิสต์ก็ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย โทร : 02-2463835

6. โครงการบริจาคเลือดกับสภากาชาด

โครงการบริจาคเลือดกับสภากาชาด

กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากกิจกรรมหนึ่ง เพราะว่าคลังเลือดกลางและคลังเลือดตามโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนั้นมักกิดภาวะขาดแคลนอยู่เสมอ เลือดในคลังมักไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานจนเกิดปัญหาอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการบริจาคเลือดกับสภากาชาดนอกจากจะเป็นการเติมคลังเลือดกลางให้เต็มแล้ว ยังเป้นการเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สภากาชาดไทย โทร : 02 263 9600 

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

โครงการเพื่อสังคมสำหรับสายทำบุญ

7. โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก

โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก

โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นโครงการต่อเนื่องของวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้ที่พักพิงและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์โดยเฉพาะ โดยมีทั้งที่อยู่อาศัย การดูแลทั้งเรื่องอาหาร ยา ความเป็นอยู่ และการรักษาตัว ปัจจุบันทางโครงการประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนอย่างหนัก แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยทั่วประเทศเป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ
โทร : 062-7518800 , 066-1510440

8. โครงการพวงหรีดสานบุญ by Carenation

โครงการพวงหรีดสานบุญ

Carenation เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดการทำกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยให้การช่วยเหลือสังคมง่าย องค์กรที่เข้าร่วมโครงการกับ Carenation มีทั้งองค์กรเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โรงพยาบาล องค์กรศาสนา องค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมและองค์กรเพื่อสัตว์ ซึ่งเราสามารถร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตลอดปีโดยการสั่งซื้อพวงหรีดผ่านเว็บไซต์ Carenation และเลือกองค์กรที่ต้องการบริจาคเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Carenation สังคมแห่งการให้ โทร : 092-9629524

9. อาสาพัฒนาศูนย์เด็กบ้านปกาเกอะญอ บ้านวุ้งกะสัง

อาสาพัฒนาศูนย์เด็กบ้านปกาเกอะญอ

เป็นโครงการการอนุรักษ์ป่าและสร้างเครือข่ายชุมชน นอกจากจะได้ทำกิจกรรมแล้ว ยังได้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมของชาวปกากะญอหรือชาวกะเหรี่ยงที่อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรแห่งนี้อย่างใกล้ชิดผ่านการพัฒนาศูนย์เด็กในชุมชน หมู่บ้านแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและป่าไม้ ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมานานกว่า 200 ปี อีกทั้งยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างภาษาพูด ภาษาเขียน และดนตรีพื้นบ้านของตัวเองเอาไว้ได้ครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อาสาพัฒนาศูนย์เด็กบ้านปกาเกอะญอ
โทร. 083-191-9554

10. โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการนี้เป้นโครงการจากมูลนิธิกระจกเงาที่ริเริ่มขึ้นมา เพราะเห็นปัญหาความขาดแคลนเสื้อผ้าของผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ผู้อพยพ และผู้ประสบภัย มูลนิธิจึงเป็นตัวกลางเปิดรับเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ไปจนถึงของใช้อื่นๆ ที่ยังอยู่ในสภาพดีเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ขาดแคลน นอกจากนี้สิ่งของบริจาคบางส่วนยังนำมาวางขายใน “ร้านแบ่งปัน” ซึ่งรายได้จากการขายสินค้าจะนำไปต่อยอดเข้าสู่กองทุนแบ่งปันซึ่งเป็นกองทุนของมูลนิธิกระจกเงาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิกระจกเงา
โทร : 02-9732236, 02-9732237, 02-9733533, 02-9733833

สรุป

เป็นยังไงบ้าง กับ 10 กิจกรรมช่วยเหลือสังคมดีๆ การทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นเรื่องยาก เพราะสามารถเลือกร่วมกิจกรรมโครงการช่วยเหลือสังคมในแบบที่องค์กรสะดวกได้ตลอดเวลา แค่ได้เริ่มทำดีจากสิ่งเล็กๆ ก็ถือว่าช่วยการแบ่งปันและการทำเพื่อสังคมแล้ว

หากใครที่สนใจไปทำกิจกรรมจิตอาสา สามารถติดต่อใช้บริการเช่ารถบัส ของ DASH MV ได้ที่เบอร์ 092-185 6699 หรือ LINE: @DASHMV ซึ่งจะทำให้การเดินทางของคุณจะปลอดภัยและสบายใจได้อย่างแน่นอน เพราะความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
Bus Rental Service

For those who are interested

we have a daily and monthly bus rental service.

Article Category