fbpx

ขั้นตอนที่พนักงานขับรถต้องปฏิบัติก่อนขับไปรับพนักงาน

ขั้นตอนเช็ครถ

สำหรับพนักงานขับรถการที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่อยู่เสมอ ดังนั้นการขับรถรับส่งพนักงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น การเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปรับส่งพนักงานจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่พนักงานขับรถบัสจะใส่ใจเป็นพิเศษ โดยก่อนออกไปนับส่งพนักงานควรปฏิบัติ ดังนี้

หนทางชีวิตหลังเรียนจบของเด็กยุคนี้

1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะเริ่มปฏิบัติงาน พนักงานขับรถจะต้องมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ การพักผ่อนที่เพียงพอ ไม่เจ็บไข้หรือป่วยเป็นโรคที่สภาวะที่พร้อมต่อการทำงานทุกเวลา และร่างกายจะต้องอำนวยต่อการทำงานได้อย่างดี โดยพนักงานขับรถควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและเต็มที่ ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพสิ่งมึนเมาหรือยาเสพติด ต้องมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีรวมถึงรวมถึงการ ให้บริการ บริษัทต้องมีการเตรียมบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน

นอกจากจะมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจเองก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยพนักงานขับรถต้องมีจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใส หาทางขจัดความเครียดทิ้งไปโดยวิธีต่างๆ ไม่คิดอคติต่องานที่ทำ ทำใจยอมรับฟังความคิดผู้อื่น คิดไตร่ตรองและหาวิธีแก้ไขในสิ่งผิด มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมด้วย

2.การแต่งกายของพนักงานต้องสะอาด ดูเรียบร้อยสุภาพ และต้องแต่งกาให้เหมาะสมกับภาระงานหรือตามที่หน่วยงานกำหนดอยู่เสมอ ไม่ไว้หนวดเครา ยาวรกลุงลัง ไม่ไว้ผมยาว พูดจากับผู้ใช้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ไม่แสดงออกถึงอาการที่ไม่พอใจ ไม่มาทำงานสายหรือขาดงานโดยพละการ รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานความต้องการของลูกค้า รวมถึงความ รับผิดชอบในการเป็นพนักงานขับรถได้อย่างถูกต้องและดีที่สุด

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

3. ควรมาก่อนเวลาทำงานอย่างน้อย 15 นาทีหรือมากกว่านั้น เพื่อตรวจเช็คสภาพรถ และความพร้อมของรถ รวมถึงศึกษาข้อมูลในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยานพาหนะที่ใช้จะต้องมีความพร้อมทั้งสภาพเครื่องยนต์และสภาพสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการให้บริการ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงเหตุการณ์เฉพาะหน้าก่อนถึงมือผู้ชำนาญการหรือศูนย์บริการการตรวจเช็ครถสภาพรถก่อนออกไปปฏิบัติงานจะเป็นตัวช่วยในการเตรียมความพร้อมของรถบัสได้ดี และเป็นสิ่งที่ดีต่อการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงการใช้ยานพาหนะที่ถูกต้องจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และตัวของยานพาหนะเอง

4. การตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการทำงานจะช่วยย้ำเตือนความจำเกี่ยวกับตารางการทำงาน พนักงานควรมีสมุดโน้ตงานหรือกระดานปฏิบัติงาน เพื่อคอยตรวจเช็คงานอยู่เป็นประจำ

สรุป

การเตรียมความพร้อมที่ดี มีการวางแผนที่ดีในการขับรถทางไกลจะทำให้คุณไม่เสียเวลาที่ไม่จำเป็นไปกับการเดินทางและสิ่งสำคัญที่สุดคือ ถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย และนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการบริการที่นับเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของงานบริการ ซึ่งผลตอบรับในด้านการให้บริการไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ แก่ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย 

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ