fbpx

DASH MV ยกการ์ดป้องกันโควิด-19 พร้อมให้บริการทุกการเดินทาง

ป้องกันโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพบผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดทำให้เป็นวงกว้าง  DASH MV ได้มีมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเช่ารถบัสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการการเดินทางด้วยบริการเช่ารถบัส ดังนี้

สารบัญเนื้อหา

1. ฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังการให้บริการลูกค้า

เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังการให้บริการลูกค้า โดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดพื้นรถบัส เบาะที่นั่ง เข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่พักแขน ที่วางแก้วน้ำ เป็นต้น

2. ติดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์

บริษัท DASH MV มีการติดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ภายในรถบัสทุกคัน และขอความกรุณาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนการขึ้น-ลงรถบัส

3. ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย

ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการเช่ารถบัสตลอดการเดินทาง เพื่อป้องการการติดต่อโรคผ่านทางละอองฝอย ทาง DASH MV ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเดินทางลดการพูดคุยระหว่างกันบนรถบัส

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

4. ติดต่อเบอร์สายด่วนของบริษัท

ถ้าผู้โดยสารสังเกตเห็นว่า ทางพนักงานขับรถมีอาการผิดปกติ กรุณาแจ้งบริษัท DASH MV ที่เบอร์โทร 092-1856699

5. เว้นระยะห่างสำหรับผู้โดยสาร

เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยเว้นระยะที่นั่งห่างกันตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคผ่านละอองฝอยสารคัดหลั่ง

6. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนให้บริการลูกค้า

พนักงานขับรถทุกคนจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนให้บริการลูกค้า หากพนักงานขับรถคนใดมีอาการที่เข้าข่ายจะให้หยุดงานโดยทันที นอกจากนี้ยังมีระเบียบให้พนักงานทุกคนรักษาอนามัยส่วนตัวและล้างมือเป็นประจำอีกด้วย

สรุป

นอกจากนี้ทาง DASH MV ยังได้ออกนโยบายขอความร่วมมือให้พนักงานทุกคนในบริษัทงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง รวมถึงชะลอการเดินทางไปยังต่างจังหวัดหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทางบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฎิบัติงานเป็นสำคัญ และยังคงดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางบก

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ