fbpx

รถบัสรับส่งพนักงานจำเป็นต้องมีหรือไม่ ถ้ามีแล้วจะส่งผลดีอย่างไร

รถบัสรับส่งพนักงาน

บริการรถรับส่งพนักงาน ถือเป็นสวัสดิการที่จำเป็นสำหรับบริษัทที่มีพื้นที่ตั้งห่างไกลจากชุมชนเมือง ห่างไกลจากแหล่งที่พัก ซึ่งทำให้การเดินทางไปกลับของพนักงานค่อนข้างลำบากหรือใช้เวลานาน เมื่อบริษัทจัดให้มีสวัสดิการรถรับส่งพนักงานจะช่วยให้พนักงานได้รับความสะดวก สามารถมาทำงานได้ตรงเวลา ลดความอ่อนล้าจากการเดินทาง ทำให้พนักงานมีความพร้อมในการทำงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการขับขี่รถด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมเพิ่มมากขึ้น โดยความสำคัญของรถรับส่งพนักงานมีหลายประการดังนี้

สารบัญเนื้อหา

หนทางชีวิตหลังเรียนจบของเด็กยุคนี้

1. เพิ่มโอกาสในการรับคนเข้าทำงาน

เพราะแน่นอนว่าสำหรับคนที่กำลังเลือกงาน นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนแล้ว สวัสดิการต่างๆ ย่อมเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้เราเลือกจะทำงานกับบริษัทนั้นๆ และหนึ่งในข้อสำคัญที่ทุกคนต้องคิดคำนึงถึงคือเรื่องการเดินทาง ดังนั้น หากองค์กรมีสวัสดิการรถรับส่ง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน โอกาสที่คนเก่งๆ ที่บริษัทอยากได้มาทำงานด้วยจะเลือกองค์กรของเราก็ย่อมมีมากยิ่งขึ้น

2. สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

การจัดบริการรถรับส่งสำหรับพนักงาน ถือเป็นการให้สวัสดิการเป็นการแสดงออกถึงความใส่ใจที่องค์กรมีให้ เพราะเป็นการให้การดูแลพนักงานที่ครอบคลุมหรือให้ความช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน พร้อมกันทั้งในด้านของความปลอดภัย ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ช่วยประหยัดเวลาและลดความกังวลใจในเรื่องการเดินทางสำหรับพนักงานที่ไม่มีรถส่วนตัวอีกด้วย

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

3. พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การมีรถรับส่งพนักงานทำให้พนักงานมาทำงานได้ตรงตามเวลา การให้พนักงานต่างคนต่างมา บางครั้งเกิดความไม่พร้อมเพรียงกันในการเข้างาน หากว่ามีคนมาสายงานก็อาจจะสะดุดติดขัด การมาถึงที่ทำงานพร้อมกันเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า

4. พนักงานได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบาย

พนักงานที่ใช้บริการรถรับส่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ต้องใช้เวลาในรถค่อนข้างยาวนาน บางรายก็ต้องมานอนหลับพักผ่อนในรถก่อนเริ่มงาน ดังนั้นรถบัสรับส่งพนักงานควรมีความสะดวกสบายตามสมควร ทั้งนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ควรมี เช่น มีเบาะกว้าง นั่งสบาย สามารถยืดเหยียดเอนหลังนอนได้ ตัวเบาะควรมีจุดพักเท้าและที่รองน่องเพื่อช่วยให้การพักผ่อนระหว่างเดินทางเต็มอิ่มและสะดวกสบาย รถบัสควรมีเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานได้ดี ไม่ร้อนอบอ้าวระหว่างเดินทางอีกด้วย

สรุป

จากผลดีทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการจัดรถรับส่งสำหรับพนักงานในองค์กรนั้น เป็นการให้ที่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาอย่างคุ้มค่า ทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความผูกพันต่อองค์กร ทำให้พนักงานความรู้สึกที่ดีต่อบริษัท ลดอัตราการเปลี่ยนงานได้ดี  ดังนั้นการจัดหารถรับส่งจึงเป็นสวัสดิการที่เหล่า HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลมืออาชีพควรให้ความใส่ใจสามารถหางานทำได้จากทุกที่ พวกเขาก็จะมองหาองค์กรที่ให้ผลตอบแทนดี อยู่แล้วมีโอกาสเรียนรู้และก้าวหน้า และคำนึงถึงสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ของพนักงานด้วย และหากบริษัทไม่สามารถมอบสิ่งเหล่านั้นให้พนักงานได้ ท้ายที่สุดก็จะสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถไปนั่นเอง

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ