fbpx

กรณีศึกษาองค์กรชั้นนำของไทย กับกลยุทธ์ CSR

กลยุทธ์ CSR

List of contents

ความยั่งยืนในการทำธุรกิจ มีรากฐานมาจากความยั่งยืนของสังคม นั่นทำให้โจทย์การทำกิจกรรมเพื่อสังคมของแบรนด์ต่างๆ จึงยังคงอยู่ โดยต้องพิจารณาวางแผน ตลอดจนดำเนินงานด้วยความรัดกุมยิ่งกว่าเคย ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด เพื่อสร้าง Brand Loyalty ซึ่งเป็นผลดีในระยะยาว และนี่คือองค์กรที่มีแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-Corporate Social Responsibility) ที่น่าสนใจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือเครือซีพี เป็นองค์กรใหญ่ที่วางนโยบายด้าน CSR เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะมีการดำเนินการผ่านบริษัทในเครือทั้งหมด และทำในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเงินทุน, การทำโครงการต่าง ๆ ที่ยกระดับสังคมและความเป็นอยู่ของคนทั้งด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาชุมชนในองค์รวม

ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ทางเครือซีพีได้บริจาคเงินสนับสนุนและเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนใช้เงิน 100 ล้านบาทในการสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยมอบให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่าง ๆ สำหรับใช้ต่อสู้กับโควิด-19 เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการน่าสนใจจากบริษัทในเครือ เช่น บริษัท CPF กับโครงการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำมากว่า 30 ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงการบริโภคไข่ไก่อย่างเพียงพอ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กและเยาวชนไทยสามารถนำประสบการณ์การเรียนรู้เลี้ยงไก่ไข่ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต, โครงการ ‘กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย’ สร้างสังคมไทยเป็นสังคมของการเอื้ออาทร กตัญญูรู้คุณ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ กับโครงการ ‘คนไทยไม่ทิ้งกัน’ ในการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นชุดอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ เป็นต้น

Cafe Amazon

Cafe Amazon มีโครงการ PTT Amazon For Chance ที่ให้พนักงานในร้านเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการเรียนรู้ กลุ่มทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบ และผู้สูงอายุ โครงการนี้เริ่มต้นสาขาแรกในปี 2560 เริ่มจากกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน เป็นกลุ่มใหญ่อันดับ 2 รองจากกลุ่มผู้พิการทางอวัยวะ มาเป็นพนักงานบาริสต้า โดยกระบวนการคิดออกแบบร้านทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของพนักงาน แต่ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ดังนั้น สาขาที่เป็น Amazon For Chance จึงใหญ่กว่าร้านกาแฟปกติ โดยเฉลี่ยแต่ละสาขามีขนาดอยู่ที่ 120 ตารางเมตร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการชนสิ่งของต่างๆ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ระบบเรียกคิวอัตโนมัติ หน้าจอ Touch Screen สองด้าน ที่เหมือนกันทั้งฝั่งพนักงาน และฝั่งลูกค้า การดีไซน์ภาษามือ ใช้ในการออเดอร์เมนูเครื่องดื่มต่างๆ ผลปรากฏว่าพนักงานจากสาขา Amazon For Chance กลับมีอัตรา Turn Over ต่ำกว่าสาขาทั่วไปซะอีก โดยเฉลี่ย 5% ขณะที่สาขาอื่นๆ 30% นี่คือตัวอย่างไอเดียที่เข้ากับยุคสมัย รวมทั้งก่อให้เกิดทักษะติดตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว ขณะเดียวกันฝั่งแบรนด์ก็ได้ Recruit พนักงานใหม่ เข้าสู่องค์กรอีกด้วย

Recommend volunteer activities for CSR activities.

Toyota

โตโยต้าจะตระหนักเสมอถึงหน้าที่ในการช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับชุมชน ทาง ‘โตโยต้า’ จึงดำเนินกิจกรรม CSR ในการช่วยเหลือชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาในด้านสำคัญ ๆ ด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมตามความต้องการในแต่ละชุมชน โดยในไทยกิจกรรมเด่นที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ‘ถนนสีขาว’ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2531 ให้ทุกคนถึงความสำคัญในการเคารพกฎจราจร และมีน้ำใจต่อกันบนท้องถนนในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

และอีกหนึ่งโครงการ คือ ‘โตโยต้าเมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town’ เป็นโครงการ CSR ด้านสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่องค์ความรู้สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ, ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ของเยาวชนไทยในทุกระดับชั้นให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ

นอกจากนี้0โตโยต้ายังมีธุรกิจชุมชนพัฒน์ ซึ่งเป็นโครงการนำความรู้และประสบการณ์การทำงานของโตโยต้าที่เรียกว่า Toyota Way หรือ วิถีแห่งโตโยต้า มาถ่ายทอดสู่ธุรกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานด้านเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

คิง เพาเวอร์

สำหรับโครงการเพื่อสังคมของคิง เพาเวอร์ โฟกัสใน 3 ด้านหลักที่ถือเป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นโครงการตัวอย่างที่ชัดเจนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี ได้แก่ ด้านกีฬา, ด้านดนตรี และด้านชุมชน โดยทั้ง 3 ด้านนี้ทาง คิง เพาเวอร์ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกระดับ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ตั้งแต่ระดับชาวบ้าน ชุมชน โรงเรียน จังหวัด ในประเทศ และต่อยอดไปสู่ระดับโลก

หากจะเอ่ยถึงกิจกรรมที่เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุด นั่นคือ โครงการล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย ที่ตั้งเป้ามอบลูกฟุตบอลมาตรฐานให้กับเยาวชนทั่วทั้งประเทศจำนวน 1 ล้านลูก มุ่งหน้าสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นคอนเซ็ปต์ ไปไกลกว่าเดิม! ส่งลูกฟุตบอลถึงมือเด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่ห่างไกลจากเหนือจรดใต้ ตามมาด้วยการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากล อีก 100 สนาม ในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย โดยมอบให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนให้มีพื้นที่ฝึกฝน และใช้เป็นพื้นที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งนักเตะรุ่นเยาวชนไทย Fox Hunt ไปเข้าอะคาเดมีไกลถึงเมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งน้องๆ จะได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกทักษะการเตะฟุตบอลแบบมืออาชีพกับสโมสรระดับพรีเมียร์ลีกอย่างเลสเตอร์ ซิตี้ ทั้งหมดนี้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่ต้องใช้ทุนคืน

Summarize

ทั้งหมดเป็นแค่ตัวอย่าง CSR ขององค์กรระดับประเทศที่หันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

และหากใครที่สนใจเช่ารถบัสไปทำกิจกรรม CSR สามารถ bus rental service กับ DASH MV การันตีได้เลยว่าคุณภาพเหนือระดับและคุ้มค่ามากที่สุด เป็นบริษัทให้เช่ารถบัสและรถทัวร์ปรับอากาศที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การติดต่อสอบถามจนกระทั่งส่งลูกค้าถึงจุดหมายปลายทางและเดินทางกลับ

DASH MV
Bus rental service, coaches, size 39-45 seats, the buses that are serviced are imported cars and are all new cars. It is effective according to international standards and has a high-security system. Because we care primarily about the quality and safety of our customers.
บริษัทเช่ารถบัส
Bus Rental Service

For those who are interested

we have a daily and monthly bus rental service.

Article Category