fbpx

การจัดการรถรับส่งพนักงาน

ในปัจจุบันหลายๆ บริษัทจึงเริ่มเพิ่มสวัสดิการมีการจัดรถรับส่งไว้บริการพนักงาน เพราะที่อยู่ของโรงงานหรือบริษัทบางที่ตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลที่การเดินทางลำบากจนพนักงานเดินทางไม่สะดวกจนทำให้ไม่อยากมาทำงาน ทางบริษัทจึงมีการช่วยเหลือจัด รถรับส่ง เพื่อให้พนักงานเดินทางมาทำงานได้อย่างสะดวกสบาย ดังนั้นจึงมีหลายบริษัทที่เพิ่มสวัสดิการส่วนนี้เข้ามาจำนวนมาก ทำให้ฝ่ายบุคคลมือใหม่ที่ไม่เคยวางแผนเกี่ยวกับ รถรับส่งพนักงาน อาจจะมีปัญหาได้ เพราะไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร วันนี้เราจึงมีคำแนะนำมาฝาก

1. สำรวจความต้องการของพนักงาน
อันดับแรกฝ่ายบุคคลต้องสอบถามถึงความต้องการของพนักงานก่อนว่า มีความต้องการใช้บริการ รถรับส่ง มากน้อยเพียงใด และมีผู้ใช้บริการจำนวนที่แน่นอนเท่าใด เพราะจะได้จัดรถให้เหมาะกับจำนวนคนได้อย่างเหมาะสม

2. จัดรถให้เหมาะสมกับพนักงาน
หลังจากสำรวจความต้องการและจำนวนของพนักงานแล้วต่อมาจึงต้องตรวจสอบว่า รถรับส่งพนักงานของบริษัทมีเพียงพอต่อจำนวนพนักงานหรือไม่หากมีพนักงานใช้บริการน้อยก็เลือกควรใช้เป็นรถตู้ในรับส่ง แต่ถ้าพนักงานมีต้องการใช้บริการจำนวนมากก็เลือกเป็นรถบัสในการรับส่ง เป็นต้น เพราะถ้าจัดรถไม่เหมาะสมกับจำนวนพนักงานอาจจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองในกรณีที่จำนวนพนักงานน้อยแต่ใช้รถขนาดใหญ่ หรืออาจเกิดปัญหาที่จำนวนพนักงานมีมากกว่าจำนวนรถ

3. วางแผนเส้นทางเดินรถ
ฝ่ายบุคคลต้องวางแผนเส้นทางการเดินรถให้ดี เพราะพนักงานแต่ละคนย่อมมีที่พักอาศัยหลากหลายเส้นทาง ดังนั้นฝ่ายบุคคลจะต้องจัดเส้นทางต่างๆ ให้เหมาะสมครอบคลุม นอกจากนี้ต้องวิเคราะห์เส้นทางหลักที่ใช้สามารถเวลาในการเดินทางมาบริษัทน้อยที่สุด และต้องจัดตามเส้นทางที่พนักงานสามารถมาขึ้นรถได้สะดวกที่สุดอีกด้วย

4. กำหนดจุดจอดรถและเวลารับส่ง
หลังจากวางแผนเส้นทางการเดินรถแล้ว ก็กำหนดจุดจอดรถของแต่ละเส้นทางที่พนักงานโดยส่วนใหญ่สามารถมาขึ้นรถได้ นอกจากนี้ต้องกำหนดเวลารับพนักงานแต่ละจุดของแต่ละสายไว้ให้ชัดเจน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้พนักงานมารอ รถรับส่ง ก่อนเวลาประมาณ 5-10 นาที ถ้าหากมาช้าจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวพนักงานเอง เพราะ รถรับส่ง ไม่สามารถกลับมารับได้เพราจะทำให้ผู้โดยสารคนอื่นต้องถึงที่ทำงานสายกว่าที่กำหนด

จุดประสงค์ของ รถรับส่งพนักงาน ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเรื่องของค่าเดินทาง แต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานสามารถให้เดินทางมาทำงานได้ทันเวลา นอกจากนี้ฝ่ายบุคคลควรเลือก รถรับส่งพนักงาน ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงานทุกคน

เกี่ยวกับผู้แต่ง

DASH MV

บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

แบ่งปันโพสต์นี้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเรื่องการเดินทาง? เราช่วยคุณได้

Need Help