fbpx

เลือกเช่ารถบัสอย่างไรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย

เลือกเช่ารถบัสอย่างไร

หากต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะหรือเดินทางกันเป็นกลุ่มใหญ่ การเช่ารถบัสถือเป็นบริการที่ตอบโจทย์มากที่สุด แต่จะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมและเป็นไปตามแผนการเดินทางที่วางไว้ วันนี้เราจะมาแนะนำข้อควรรู้ก่อนการเลือกเช่ารถบัสกับบริษัทที่ไหนดี เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และ ไม่รู้สึกผิดหวังในการเดินทาง

บริการเช่ารถบัส เป็นอีกหนึ่งบริการที่มาพร้อมกับพนักงานขับรถ เพื่อช่วยยกระดับการเดินทางแบบหมู่คณะให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทำให้ไม่ต้องเสี่ยงกับการขับรถโดยไม่มีความชำนาญในเส้นทาง ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถกำหนดแผนการเดินทางได้ด้วยตัวเอง ถือเป็นการช่วยลดโอกาศในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยในวันนี้เรามีข้อควรรู้ก่อนเช่ารถบัสเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นตามมาดูกันเลย

ราคาที่พึงพอใจ หลายๆ คนก่อนที่จะเช่ารถบัสมักจะต้องดูราคาที่ถูกที่สุดหรือราคาที่สามารถยอมรับได้ในการเช่ารถใช้ในแต่ละครั้ง ซึ่งขอแนะนำให้ลูกค้าดูราคารถบัสให้เช่าพร้อมกับดูคุณภาพของรถบัสที่จะเช่ามาใช้งานด้วย เพราะบางทีราคาที่ถูกเกินไปหรือแพงเกินไปก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อความพึงพอใจได้ ทุกครั้งอยากให้ลูกค้าเลือกราคาที่ปานกลางและเหมาะสมกับคุณภาพรถบัสไปด้วย เพื่อที่จะได้รถบัสเช่าที่มีคุณภาพไปใช้งานด้วย

คุณภาพรถบัส คุณภาพของรถบัสมีความสำคัญมากที่สุดในการเลือกเช่ารถบัส เพราะเรามีความจำเป็นต้องใช้รถบัสในการเดินทางท่องเที่ยว ถ้าหากรถมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางจะทำให้เราเสียเวลามากขึ้นและทำให้เราไม่มีความสุขในการเดินทาง เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากต่างๆ ตามมา ดังนั้นการเลือกคุณภาพรถบัสจึงสำคัญมาก เพราะเรายอมจ่ายราคาไม่ถูกและไม่แพงมากเกินไป แต่ได้รถเช่าที่มีคุณภาพใหม่ สะดวกสบาย และปลอดภัยต่อตัวผู้โดยสารด้วย

การดูแลและการให้บริการระหว่างและหลังการเช่ารถ ในส่วนของเรื่องบริการหลังการเช่ารถบัสก็มีส่วนสำคัญมาก เพราะการเช่ารถบัสหากมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นการให้การช่วยเหลือหรือการติดต่อให้ข้อมูลการแนะนำให้แก่ลูกค้ามีความสำคัญมากเลย เพราะถ้าหากลูกค้ามัปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับรถบัสเกิดขึ้นจะได้ติดต่อสอบถามการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที  การให้บริการการเช่ารถเรื่องที่สำคัญมากในการเช่ารถนั้น คือ การดูแลลูกค้าให้ทั่วถึงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องปัญหาต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในยามฉุกเฉินซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในบริการหลังการเช่ารถยนต์ อีกทั้งการบริการในเรื่องรถสำรองทดแทนที่มีให้ลูกค้า กรณีรถบัสที่ลูกค้าเช่ามีความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ซึ่งถ้าบริษัทเช่ารถบัสนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จะทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและมีความชื่นชอบต่อบริษัทมากขึ้น

 

แนะนำกิจกรรมจิตอาสา สำหรับการทำกิจกรรม CSR

การให้ความช่วยเหลือที่ทันท่วงที ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ทำการเช่ารถบัสไปใช้นั้นมีความสำคัญมาก ถ้าหากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือที่เร่งด่วนบริษัทเช่ารถบัสนั้นๆ จะต้องตอบสนองการให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้รวดเร็วหรือทันท่วงที เพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ประสบปัญหาการรอคอยที่นานหรือลูกค้าจะต้องแก้ปัญหาเองนั้นซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจในการเช่ารถได้ ดังนั้นบริษัทรถเช่าที่ไหนที่สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือลูกค้าได้ทันที รวดเร็ว จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและชื่นชมในการบริการที่รวดเร็ว ทันใจทำให้มีความมั่นใจที่จะกลับมาใช้บริการที่บริษัทเช่ารถบัสอย่างต่อเนื่อง

ความน่าเชื่อถือ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงก่อนตัดสินใจใช้บริการรถบัสเช่า กรุงเทพ คือความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ให้บริการเช่ารถบัส เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เช่าจะได้รับบริการที่คุ้มค่า ไม่โดนเอาเปรียบ โดยควรเลือกบริษัทเช่ารถที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพทั้งรถยนต์ พนักงาน และการบริการ รวมไปถึงไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรง รวมถึงควรตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตการให้บริการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ด้วย

ความปลอดภัย เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะเดินทาง ดังนั้น อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงก่อนตัดสินใจเช่ารถกับบริษัทรถบัสเช่า กรุงเทพคือเรื่องของความปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการควรเลือกบริษัทที่ตรวจสอบและเช็กสภาพรถบัสทุกคันว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ก่อนปล่อยให้ลูกค้าเช่า รวมไปถึงอายุของรถบัสที่ไม่ควรเก่าเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของรถอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงพนักงานขับรถ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ มีความชำนาญเส้นทาง และไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพสารเสพติดทั้งก่อนและขณะขับรถ ส่วนในกรณีที่ต้องเดินทางระยะไกล ควรมีพนักงานขับรถ 2 คนเพื่อผลัดเปลี่ยนกันขับรถ

ความเหมาะสม อีกสิ่งหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้ก่อนตัดสินใจใช้บริการรถบัสเช่า กรุงเทพคือเรื่องของความเหมาะสม โดยควรเลือกรถบัสที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และสภาพเส้นทาง ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถบัส 2 ชั้น หากเส้นทางเป็นทางที่ลาดชันหรือคดเคี้ยว เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

โดยทั้งหมดนี้เป็นข้อควรระวังที่ผู้ใช้บริการควรคำนึงถึงเสมอก่อนใช้บริการเช่ารถบัส นอกจากนี้ ขณะเดินทางควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการกระแทกหรือการกระเด็นออกจากรถ หากรถประสบอุบัติเหตุ

จะเช่ารถบัสที่ดีต้องมีองค์ประกอบอย่างไร
การเดินทางท่องเที่ยว ถือเป็นความสุขของใครหลายๆคน แต่จะเดินทางอย่างไรให้มีความสนุก ปลอดภัย และ สะดวกสบายไปพร้อมๆกัน บริการรถบัสเช่า ถือเป็นส่วนสำคัญในการเดินทาง เพราะ นอกจากจะไม่ต้องขับรถด้วยตัวเองแล้ว ยังสามารถเอนนอนพักผ่อนได้อย่างสบาย ไม่ต้องทนนั่งหลังขนหลังแข็ง และ เมื่อยล้าจากการเดินทางอีกด้วย แต่ก่อนจะใช้บริการเช่ารถบัสก็มีสิ่งที่ต้องทราบ เพื่อให้ได้เจอกับรถบัสเช่าที่น่าประทับใจ

หากต้องการใช้บริการเช่ารถบัส เราขอแนะนำให้เลือกบริษัทเช่ารถบัสที่น่าเชื่อถืออย่าง บริษัท DASH MV ที่มีสัญญาการเช่ารถบัสที่ชัดเจน รถบัสมีสมรรถนะสมบูรณ์ในการให้บริการ ที่มีระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก มีระบบ GPS ติดตามตำแหน่งของตัวรถ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ที่จะทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลิน และ คุ้มค่าไปกับการเดินทางที่ให้บริการพร้อมพนักงานขับรถที่สุภาพ ชำนาญเส้นทาง และมีประสบการณ์อย่างยาวนาน

สามารถติดต่อ เช่ารถบัสกับ DASH MV
ที่อยู่ 39  หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร: 092 185 6699
Line:  @dashmv

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ