fbpx

แหล่งสถานที่ทัศนศึกษา สุดฮิตถูกใจเด็กเล็ก เอาใจเด็กโต

การได้ออกไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของการสำหรับเด็กๆ แทบทุกคน ขณะที่เด็กๆ มีความสุขกับการตระเตรียมข้าวของออกไปท่องเที่ยว ครูก็ได้ใช้จังหวะนี้เตรียมพร้อมกิจกรรมที่จะสอดแทรกความรู้และสร้างทักษะชีวิตที่จะมีโอกาสได้ฝึกจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยเหมือนกัน กิจกรรมทัศนศึกษา จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะจะได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่และได้พบเจอกับอะไรใหม่ๆ ซึ่งเราได้รวบรวมแหล่งทัศนศึกษาที่เป็นที่นิยมมาฝาก

สารบัญเนื้อหา

ทำความรู้จัก “กิจกรรมทัศนศึกษา” คืออะไร

กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบการศึกษานอกสถานที่ เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้สอนจะพาผู้เรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อแสวงหาคำตอบจากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริงโดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งการพาผู้เรียนไปนอกสถานที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การศึกษานอกสถานที่ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามาก เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ เพราะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรง สามารถเกิดเจตคติที่พึงประสงค์ ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักหวงแหน ภาคภูมิใจ รักและห่วงใยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดได้ยากหากผู้เรียนเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน

ทำไมต้องพานักเรียนไปทัศนศึกษา

เหตุผลต้องไปทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้นั้นจะมีความหนักเบาไม่มากเท่ากับการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีจุดประสงค์แฝงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมด้วย รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วย

ประโยชน์ของการพาไปทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบการศึกษานอกสถานที่ เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้สอนพาผู้เรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อแสวงหาคำตอบจากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคม ให้รู้จักรับผิดชอบต่อชุมชน ต่อตนเอง ส่งเสริมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เร้าความสนใจให้แก่ผู้เรียน การศึกษานอกสถานที่ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามาก เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ เพราะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรง สามารถเกิดเจตคติที่พึงประสงค์ ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักหวงแหน ภาคภูมิใจ และห่วงใยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดได้ยากหากผู้เรียนเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน โดยกิจกรรมทัศนศึกษามีประโยชน์มากมาย ดังนี้

– ข้อมูลจะถูกนำเสนอให้กับนักเรียนในลักษณะที่ตรงตามรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การทัศนศึกษาช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้โดยการลงมือทำแทนที่จะเพียงแค่ฟังข้อมูลที่สอนในชั้นเรียนเฉยๆ 

– นักเรียนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่หวังว่าจะเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำกว่าซึ่งอาจไม่เคยสัมผัสกับโอกาสเหล่านี้มาก่อน 

– แนวคิดที่ได้เรียนรู้ไปแล้วในห้องเรียนสามารถเสริม บางครั้งการดูข้อมูลที่ได้รับการสอนในรูปแบบใหม่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความเข้าใจของนักเรียน มีความแตกต่างค่อนข้างมากระหว่างการเรียนการสอนเกี่ยวกับพายุเฮอริเคนและความเร็วลมและการได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ในนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

– นักเรียนจะได้รับจุดอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันซึ่งครูสามารถอ้างอิงและใช้ในบทเรียนในอนาคตได้ อาจมีโอกาสที่จะมีสาขาวิชาตั้งแต่สองสาขาขึ้นไปใช้การทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมคุณค่า ตัวอย่างเช่นการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะ (งานศิลปะ) อาจใช้เส้นเวลาสำหรับการศึกษาสังคม (ระบบการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อศิลปะถูกสร้างขึ้น) หรือคณิตศาสตร์ (การวัดผล) สามารถรวมกับวิทยาศาสตร์ในระบบชีวภาพ (แม่น้ำชายหาดและทุ่งหญ้า) ด้วยวิธีนี้ครูหลายคนสามารถอ้างถึงสิ่งต่างๆ ที่นักเรียนเห็นและประสบในระหว่างการทัศนศึกษาในช่วงที่เหลือของปีการศึกษา 

– นักเรียนและครูสามารถมองเห็นกันและกันในแง่มุมที่แตกต่างกันซึ่งช่วยเพิ่มการสื่อสารระหว่างกัน นักเรียนบางคนที่อาจถูกมองข้ามในชั้นเรียนเพราะพวกเขาเป็นคนเงียบ ๆ อาจมีชีวิตขึ้นมาจากการทัศนศึกษา 

– หากพ่อแม่มีส่วนร่วมในฐานะพี่เลี้ยงพวกเขาจะรู้สึกผูกพันกับครูและบทเรียนที่สอนมากขึ้น พวกเขาสามารถทำความรู้จักครูได้ดีขึ้นและเข้าใจสิ่งที่ครูจัดการกับทุกวัน

– มาตรฐานทางสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์จะกำหนดให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในระเบียบวินัย ในวิชาสังคมศึกษานักเรียนจะต้องดำเนินการอย่างมีข้อมูล ในทางวิทยาศาสตร์นักเรียนต้องสัมผัสกับแนวคิดหลายชุด เพื่อช่วยให้เข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้น การศึกษานอกสถานที่จะช่วยให้ครูบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้

สถานที่ทัศนศึกษาที่เหมาะสำหรับแต่ละระดับชั้น

การจัดทัศนศึกษานั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้นั้นจะมีความหนักเบาไม่มากเท่ากับการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคม รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วย โดยเราสามารถจำแนกสถานที่ทัศนศึกษาที่เหมาะสำหรับแต่ละระดับชั้น ได้ดังนี้

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

1. ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมต้น สมองของเด็กอนุบาล อยู่ในระยะที่กำลังเก็บรับประสบการณ์จากการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน และพัฒนาระบบสัมผัส คือ รูป รส กลิ่น เสียง เพื่อให้ประสบการณ์นั้นฉายภาพมายังตำแหน่งต่างๆ ในสมอง จึงเหมาะสำหรับการชมสัตว์นานาชนิด ได้เล่นสนุกหรือทำกิจกรรมง่ายๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กที่จะพัฒนา ดังนั้น เพื่อสอดคล้องกับพัฒนาการสมองวัยอนุบาล นักเรียนอนุบาลจะได้ไปเรียนรู้โลกกว้างในสถานที่แปลกใหม่ โดยสถานที่ทัศนศึกษาที่แนะนำ เช่น 

1.1 ซาฟารีเวิลด์ ถือว่าเป็นสถานที่ที่นิยมมากสำหรับหลายๆ โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนประถมที่มักพานักเรียนมาเยี่ยมชมเหล่าสรรพสัตว์ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลของสัตว์นานาชนิดได้เห็นภาพที่ชัดเจนจากประสบการณ์จริงมากขึ้น นอกจากนี้ที่ซาฟารีเวิลด์ยังมีการแสดงโชว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโชว์โลมา การแสดงนก ป้อนอาหารยีราฟ เป็นต้น นอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้ใกล้ชิดเหล่าสัตว์โลกอีกด้วย

ซาฟารีเวิลด์

ราคาบัตร  เด็ก 620 บาท (อายุ 2-12 ปี และมีส่วนสูงระหว่าง 100-140 ซม.) เด็กสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าชมฟรี
                  ผู้ใหญ่ 720 บาท

เวลาเปิด-ปิด โซนซาฟารีปาร์ค (สวนสัตว์เปิด) เปิดให้บริการทุกวัน 
วันจันทร์ – วันศุกร์         เวลา 09.00 -16.30 น. 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์      เวลา 09.00 -17.00 น.

โซนมารีนปาร์คปาร์ค เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ – วันอาทิตย์ 
วันศุกร์                             เวลา 09.00 -17.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์       เวลา 09.00 -17.30 น.

ที่อยู่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม 02 518 1000

1.2 สวนสัตว์เขาเขียว สวนสัตว์เขาเขียว ถือว่าเป็นสถานที่ที่นิยมมากๆ สำหรับหลายๆ โรงเรียน เพราะนอกจากจะให้ความสนุกกับนักเรียนแล้ว ตัวของนักเรียนยังสามารถศึกษาข้อมูลของสัตว์ที่ชื่นชอบได้อีกด้วย รวมไปถึงยังได้เห็นภาพที่ชัดเจนจากประสบการณ์จริง ไม่เหมือนกับหนังสือที่เรียนในห้องเรียนอีกด้วย

สวนสัตว์เขาเขียว

ราคาบัตร
บุคคลทั่วไป ผู้ใหญ่ 150 บาท
                     เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม) 30 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 250 บาท
                      เด็ก 100 บาท

เวลาเปิด-ปิด เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

ที่อยู่ 235 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สอบถามเพิ่มเติม 038 318 444

ไอเดียเกมสันทนาการ สามารถอ่านเพิ่มเติม

2. ระดับประถมปลาย สามารถลงลึกเรื่องที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับนอกห้องเรียนได้มากขึ้น จึงจะต้องมีการเรียนรู้ที่ครอบคลุม แต่ยังเป็นการผจญภัยที่น่าสนใจอีกด้วย เช่น การรู้จักอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฝึกความรับผิดและวินัย เป็นต้น  โดยสถานที่ทัศนศึกษาที่แนะนำ เช่น 

2.1 ดรีมเวิลด์ การทัศนศึกษาถือเป็นการพักผ่อนในรูปแบบหนึ่งและดรีมเวิลด์จึงถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่โรงเรียนนิยมพานักเรียนมาท่องเที่ยว โดยสวนสนุกดรีมเวิลด์ประกอบด้วยความบันเทิงต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องเล่นต่างๆ, ปราสาทผีสิง, บ้านยักษ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมุมต่างๆ ไว้ให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

ราคาบัตร ตั้งแต่ 200 – 1,000 บาท

เวลาเปิด-ปิด
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

ที่อยู่ 62 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต – องครักษ์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สอบถามเพิ่มเติม 02 577 8666

2.2 ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เป็นสถานที่ทัศนศึกษายอดนิยมอีกที่แห่งหนึ่ง ที่ได้มอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน จัดแสดงอยู่รอบ ๆ ห้องฉายดาว นอกจากนี้ยังให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศของทั้งไทยและของโลกอีกด้วย

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ราคาบัตร ผู้ใหญ่ 100 บาท
                 ชาวต่างชาติ 300 บาท

เวลาเปิด-ปิด เปิดทุกวัน ปิดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์
รอบการจัดแสดง
วันศุกร์ เวลา 11:00 น. 13:00 น. 14:00 น. และ 15:00 น.
วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. 11:00 น. 13:00 น. 14:00 น.
และ 15:00 น.

ที่อยู่ 928 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม 02 391 0544

2.3 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา การไปทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทำให้เด็กได้สัมผัสความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา อดีตราชธานีที่ปกครองแผ่นดินมายาวนานถึง 417 ปี ภายในมีโบราณสถานมากมายน่าเที่ยว ทั้งพระราชวังหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม วิหารมงคลบพิตร ฯลฯ ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ราคาบัตร ชาวไทย 40 บาท     
                 ชาวต่างชาติ 220 บาท
*โดยบัตรนี้สามารถเข้าชมวัดและโบราณสถานบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน

เวลาเปิด-ปิด เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.

ที่อยู่ 196 หมู่ที่ 4 ถนนคลองท่อ ตำบลประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สอบถามเพิ่มเติม 035-245123-4

แนะนำท่าออกกำลังกาย ที่ทำได้ระหว่างทางเดิน

3. ระดับมัธยม เริ่มเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีความเข้าใจถึงการผสมผสาน ปะติดปะต่อเรื่องราว สามารถย้อนมองไปถึงวิถีชีวิตและรากเหง้า ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต หรืออาจเดินทางไปหลายสถานที่ตามหัวข้อที่กำหนด ดังนั้นจึงขอแนะนำสถานที่ทัศนศึกษา ดังนี้

3.1 มิวเซียมสยาม เป็นสถานที่ที่รวบรวมความรู้ ประวัติศาสตร์ของสิ่งของหรือสถานที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ โดยนิทรรศการถาวรของมิวเซียมสยามจะเกี่ยวกับการบอกเล่าถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของภูมิภาคอุษาคเนย์ นับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิมาจนถึงกำเนิดสยามประเทศและก้าวสู่ประเทศไทยในปัจจุบัน

มิวเซียมสยาม

ราคาบัตร นักเรียนและนักศึกษา 50 บาท
                  ผู้ใหญ่ 100 บาท
                  ชาวต่างชาติ 300 บาท
*ฟรีค่าเข้าชมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
**เข้าชมแบบกลุ่ม 5 คนขึ้นไปลด 50%

เวลาเปิด-ปิด วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
(ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

ที่อยู่ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม 02 225 2777

3.2 เมืองโบราณหรือเมืองจำลอง เมืองโบราณหรือเมืองจำลอง เป็นอีกสถานที่ยอดฮิตของการไปทัศนศึกษา ถ้าเทียบกับที่อื่นๆ ดูจะรู้ว่าคุ้มมาก สถานที่อื่นเราได้เรียนรู้เป็นเรื่องๆ แต่ที่นี่เหมือนเราได้ไปเที่ยวมารอบโลก นอกจากจะได้ทั้งความสนุก ถ่ายรูปสวยแล้ว สิ่งสำคัญที่จะได้ คือ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญนั้นๆ และยังได้เห็นของจริงในขนาดย่อส่วน ทำให้เราได้เห็นความสามารถของคนสร้างและอาจสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากจะไปสัมผัสของจริงถึงที่ก็ได้

เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ราคาบัตร
บุคคลทั่วไป  ผู้ใหญ่ 400 บาท
                      เด็ก (6-14 ปี) 200 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 700 บาท
                      เด็ก (6-14 ปี) 350 บาท

เวลาเปิด-ปิด เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

ที่อยู่ 296/1 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ

สอบถามเพิ่มเติม 02 026 8800

3.3 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ชาวพุทธต้องคู่กับวัด การฝึกให้นักเรียนเข้าวัดเรียนรู้การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี วัดพระแก้วจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่โรงเรียนมักจะพานักเรียนไป  โดยวัดพระแก้วเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย โดยมีการมุ่งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติ ให้คงความงามและรักษาคุณค่าของช่างศิลปไทยไว้อย่างดีที่สุด ทำให้เด็กๆ ที่ได้เข้าไปทัศนศึกษาได้ความรู้มากมายเลยทีเดียว

วัดพระแก้ว

ราคาบัตร ชาวไทย เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
                 ชาวต่างชาติ 500 บาท

เวลาเปิด-ปิด เปิดให้เข้าชม : 08.30-15.30 น.

ที่อยู่ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สรุป

ทั้งหมดนี้ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ มีความรู้รอบตัว ได้เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง เชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์ตรงกับการเรียนในห้องเรียน

นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานร่วมกันกับเพื่อน รู้จักวางแผนในการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ยอมรับในความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตอีกด้วย

หากใครสนใจเช่ารถบัส สำหรับทัศนศึกษา ขอแนะนำบริษท DASH MV บริษัทเช่ารถบัสที่จะทำให้การเดินทางไปทัศนศึกษา จะได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะมีพนักงานขับรถที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการขับขี่ไว้ใจเรื่องความปลอดภัยได้ 100% นำส่งนักเรียน นักศึกษา ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

สนใจติดต่อบริษัท DASH MV ได้ที่

บริษัท แดช เอ็มวี จำกัด
ที่อยู่: 39 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร: 092 185 6699
Line: @dashmv

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ