fbpx

5 เกมสันทนาการสำหรับเล่นบนรถบัส

เกมสันทนาการ

เคยไหมที่ต้องใช้บริการเช่ารถบัสไปเที่ยวไหนไกลๆ เป็นคณะใหญ่ๆ ทั้งไปสัมมนากับบริษัท ไปทัศนศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้นำทริปหรือผู้ร่วมทริป การปล่อยให้รถบัสทั้งคันเงียบเหงาคงเป็นการเริ่มเดินทางที่กร่อยน่าดู แล้วการจัดเอาท์ติ้งนอกสถานที่ครั้งหนึ่ง นอกจากจะต้องเตรียม ค้นหาสถานที่จัดเอาท์ติ้ง หาอาหาร วันเวลาที่เหมาะสมแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือเกมละลายพฤติกรรมหรือเกมสันทนาการแสนสนุกระหว่างการเดินทาง  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่ทำให้พนักงานได้ใกล้ชิดสนิทสนม และกล้าแสดงออก ดังนั้น เราได้คัดเกมส์สนุกๆ มาให้ทุกคนแล้ว เอาไปเล่นตามรับรองว่าสนุกและได้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆแน่นอน แต่ก่อนอื่นเรามารู็จักความหมายและประโยชน์ของเกมสันทนาการก่อนดีกว่า

สารบัญเนื้อหา

ไอเดียเกมสันทนาการ สามารถอ่านเพิ่มเติม

ความหมายของกิจกรรมสันทนาการ

ความหมายของกิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมสันทนาการ คือ กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ทำในยามว่าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและผ่อนคลายจากความตึงเครียด ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นกิจกรรมที่ทำในเวลาว่างจากการทำภารกิจส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การกิน การนอน การพักผ่อน โดยทุกกิจกรรมต้องทำด้วยความเต็มใจโดยไม่มีการบังคับ และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย

ประโยชน์ของเกมสันทนาการ

1. ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามปกติเวลานั่งรถบนบัสจะมีเวลาว่าง โดยเวลาว่างนี้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการร่วมกิจกรรมสันทนาการบนรถจะได้ เพราะเราต้องเดินทาง ยิ่งถ้ามีระยะทางที่ค่อนข้างไกล ใช้เวลานานในการเดินทาง ผู้ที่นั่งรถบัสจะรู้สึกเหนื่อยล้าและเหนื่อยง่าย ดังนั้น จึงต้องมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อคลายเคลียดและแก้เบื่อขณะอยู่บนรถ

2. ช่วยให้บุคคลได้พักผ่อน การมีโอกาสผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย มีเวลาร่วมสนุกสนานในกิจกรรมสันทนาการ ใช้เวลาอื่น ๆ ให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์

3. ช่วยในทางสุขภาพจิต สังคมปัจจุบันซับซ้อน มีปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตมากมายสิ่งเหล่านี้เป็นหนทางนำไปสู่สุขภาพจิตเสื่อม การประกอบกิจกรรมสันทนาการจะทำให้สุขภาพของพนักงงานในองค์กรดีขึ้น แจ่มใสปราศจากความกังวลปัญหาต่างๆ ก็หมดไปและยังช่วยแก้ไขสุขภาพจิตที่ไม่ดีได้ด้วย

4. ทำให้พนักงานได้ทำความรู้จักกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและทำให้ทุกคนมีความสนิทสนมกันเร็วขึ้นกว่าการที่ทำความรู้จักกันเองในการนำเกมมาใช้เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ และยังทำให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่และทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้ช่วยให้พนักงานสนุกสนาน ไม่รู้สึกเหมือนการทำความรู้จักแนะนำตัวแบบทั่วๆ ไปและทำให้พนักงานมีความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นต่อองค์กรมากขึ้นด้วย

5.ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม  กิจกรรมสันทนาการจะช่วยให้บุคคลได้แสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุ่ม สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม ลดความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีในองค์กร

คำแนะนำก่อนการเล่นเกม

ก่อนการเล่นเกมทุกครั้งจะต้องมีการสาธิต เตรียมความพร้อมของพนักงานในรถบัสก่อนที่จะเล่นเกม และมีการอธิบายเกมที่มีขั้นตอนการเล่นหลายขั้นตอน มาดูกันว่า มีขั้นตอนอะไรบ้าง

  1. อธิบายวิธีเล่น พูดสั้นให้ชัด อยู่ในที่ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  2. ตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเล่นเกมให้ครบ
  3. สาธิตการเล่น ทำให้ดูอย่างช้าๆ พร้อมทั้งอธิบายประกอบ
  4. ลงมือเล่น พยายามให้ได้เล่นทั่วถึงทุกคนและเล่นให้ถูกกฎในเวลาอันควรไม่น้อยหรือนานเกิน
  5. การวัดผล ประเมินสั้นๆ ดูว่าผู้เล่นเกิดความรู้มีความเข้าใจกติกา และเกิดทักษะตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ ผู้นำสามารถสอดแทรกบทสอนและคุณค่าได้อย่างดี แต่บางเกมไม่ต้องวัดผลการนำเกมอย่างมีประสิทธิภาพ ถือหลัก 5 ส คือ สั้น  สนุกสนาน  สอน  สร้างสรรค์ และสะอาด
  6. หากมีการเล่นเกมแพ้ ไม่ควรลงโทษผู้แพ้ในเชิงลบ ควรทำในเชิงสร้างสรรค์จะดีกว่า

ซึ่งผู้นำเกมสามารถเริ่มต้นเกมจากศูนย์แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดจากนั้นให้หยุดทันที เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจ อยากจะร่วมกิจกรรมต่อ ซึ่งการจะเล่นเกมแต่ละครั้งนั้นต้องกำหนดจุดประสงค์ของเกมด้วยว่า เล่นเพื่ออะไร เพื่อความสนุกสนานอย่างเดียว , เพื่อละลายพฤติกรรม , เพื่อให้รู้จักกันมากขึ้น , เพื่อรวมพลังกลุ่ม , เพื่อเป็นบทสอน หรือเพื่อประกอบการบรรยาย เป็นต้น

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

แนะนำ5 เกมสันทนาการสำหรับเล่นบนรถบัส

ถ้าจะพูดกันถึง เกมสันทนาการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มใหญ่ที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกันภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็ก หรือใหญ่ หรือแม้กระทั่งในรั้วมหาลัยเองก็ตาม การทะลายกำแพงของแต่ละบุคคลในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ด้วยการเล่นเกม ด้วยเกมที่ออกแบบให้ทุกคนเล่นได้อย่างสนุก และเพลิดเพลิน แต่ก็สอดแทรกไปด้วยการที่ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือ ความสมามัคคีกัน อีกทั้งการเล่นเกมยังช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหหาเฉพาะหน้า ทักษะด้านการเป็นผู้นำที่ดี ทักษะด้านการวางแผน มันจะทำให้เราได้เห็นอะไรในหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวตน นิสัย และความเป็นทีมเวิร์คของเหล่าพนักงานในออฟฟิศ ถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นลองมาทำความรู้จัก 5 เกมสันทนาการที่เหมาะสำหรับเล่นบนรถบัสกันเถอะ

1. เกมทายเพลง

กติกาง่ายๆ คือ คนที่ใบ้มีหน้าที่ใบ้เพลงโดยไม่สามารถร้องเพลงนั้นออกมาตรงๆ ได้ ทำได้แค่ร้องเพลงนั้นด้วยพยัญชนะเดียวเท่านั้น เช่น เลือกใช้ อ อ่าง ใบ้เพลง ท่อนเพลงที่ร้องนั้นก็จะมีเพียงตัว อ. อ่าง เป็นต้น รับรองได้ว่าทั้งฮาทั้งสนุกกันอย่างแน่นอน แต่ถ้าอยากเล่นบนรถบัสนั้น ทุกคนต้องมีส่วนร่วมถึงจะสนุก ขอแนะนำให้เล่นผ่านแอปพลิเคชั่น ทายชื่อเพลง เพราะบนรถบัสของ DASH MV มีทีวีที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้

เกมทายเพลง

2. เกมลูกโซ่

เริ่มจากให้ทุกคนตกลงเลือกหมวดหมู่อะไรก็ได้มา เช่น หมวดสัตว์ หมวดสิ่งของ หรือหมวดชื่อจังหวัด จากนั้นให้คนแรกพูดสิ่งที่อยู่ในหมวดนั้นออกมา ส่วนคนถัดมาจะต้องพูดทวนสิ่งที่คนแรกพูดก่อนแล้วจึงชื่อคำของตัวเอง คนที่สามก็ต้องพูดทวนคำของคนแรกกับคนที่สอง ต่อไปเรื่อยๆ เป็นลูกโซ่นั่นเอง

เกมลูกโซ่

3. เกมภาพยนตร์

วิธีการเล่นเกมนี้ผู้นำเล่นจะต้องพูดชื่อของภาพยนตร์ออกมาหนึ่งเรื่อง ส่วนคนที่เหลือก็ให้ยกมือแล้วบอกชื่อนักแสดงในเรื่องนั้นๆ มา 2 คน ในกรณีที่มีคนเยอะอาจจะแบ่งเป็นคนนั่งเบาะฝั่งซ้าย-ขวา แล้วแข่งกันเป็นทีม หรือจะเพิ่มความยากด้วยการให้บอกชื่อนักแสดงจำนวนมากขึ้นก็ได้

เกมภาพยนตร์

4. เกมพระราชา

หลายๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับเกมนี้กันดีอยู่แล้ว และเชื่อว่าเป็นเกมที่เคยเล่นกันอยู่บ่อย ๆ เพราะเป็นเกมยอดฮิตที่มักนำไปเล่นในปาร์ตี้หรือเล่นกันในกลุ่ม ซึ่งหากนำมาเล่นปรับเล่นบนรถบัสก็สนุกไม่แพ้กัน โดยวิธีการเล่น จะต้องมีผู้เล่นมากกว่า 3 คนขึ้นไป ทำฉลากให้เท่ากับจำนวนคนที่เล่น แต่มีมีเพียง 1 ใบเท่านั้น ที่เขียนคำว่าพระราชา ใบอื่นจะเขียนเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรไว้ก้ได้ โดยคนที่จับได้ใบที่เขียนว่า “พระราชา” สามารถสั่งให้คนอื่นๆ ทำสิ่งใดก็ได้ตามแต่ใจต้องการ ส่วนคนที่โดนคำสั่งจากพระราชา หากไม่ทำตามจะต้องถูกลงโทษแล้วแต่พระราชาจะลงโทษ

เพลงพระราชา

5. เกมบนมือถือที่เล่นเป็นกลุ่ม

เดี๋ยวนี้แม้แต่เกมบนโทรศัพท์มือถือก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เล่นกันเป็นกลุ่มได้แล้ว เราจะมาขอแนะนำเกมดีๆ สนุกๆ ที่สามารถเล่นกับเพื่อนๆ ได้ โดยเฉพาะถ้าเล่นเกมกับเพื่อนๆ ด้วยแล้วนั้น จะทำให้เกมนั้นมีความสนุกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น

เกม chayen

เกม chayen ซึ่งเป็นเกมใบ้คำให้บริการโดยค่าย Chayen เกมนี้เป็นเกมเล่นได้หลายๆ คน ซึ่งมีหมวดหมู่ให้เลือกเยอะมากๆ เช่น อาหารไทย ไอทีวันนี้ ชื่อบริษัทไอที และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเราจะต้องทำการทายคำจากการบอกใบ้ของคนใบ้ให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนด ใครทายได้มากที่สุดก็ชนะไปเลย แล้วจะให้รางวัลผู้ชนะหรือลงโทษคนแพ้กันยังไงก็ตามแต่กติกาที่ตั้งไว้ 

สามารถดาวน์โหลดเกม chayen ได้ที่  IOS  / Android

เกม family style

เกม family style เป็นเกมช่วยกันทำอาหารที่สามารเล่นพร้อมกับเพื่อนได้ตั้งแต่ 2 ถึง 8 คน ที่ต้องเล่น Co-op กับเพื่อน ๆ และเกมนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้การสื่อสารที่สูงมากๆ ซึ่งเกมนี้จะช่วยเพิ่มความสามัคคีให้กับทุกคนที่เล่นเกมนี้กับเพื่อน ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเอกลักษณ์ของเกมคือ การส่งวัตถุดิบให้เพื่อนด้วยการปัดไปด้านใดด้านหนึ่งของจอได้แบบเรียลไทม์

สามารถดาวน์โหลดเกม family style ได้ที่  IOS  / Android

เกม werewolf

เกม werewolf เป็นเกมมือถือตามล่าหามนุษย์หมาป่าที่ปะปนมากับกลุ่มชาวบ้าน โดยสามารเล่นพร้อมกับเพื่อนได้มากสุดถึง 16 คน โดยผู้เล่นสามารถสร้างกลุ่มและเพิ่มเพื่อนๆ ให้มาเล่นด้วยกันได้ ซึ่งในแต่ละรอบก็จะมีการสุ่มบทบาทให้แต่ละคนแยกย่อยออกไป เช่น เล่นเป็น “กลุ่มชาวบ้าน” หรือ “กลุ่มมนุษย์หมาป่า” เป็นต้น โดยผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องใช้ความสามารถในการพูดคุย สอบถาม หรือโน้มน้าวให้ผู้อื่นเชื่อคุณ เพื่อเปิดเผยบทบาทของผู้เล่นคนนั้นและกำจัดทิ้งไป หากฝั่งไหนกำจัดอีกฝ่ายหมดก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไป

สามารถดาวน์โหลดเกม werewolf ได้ที่  IOS  / Android

สรุป

เป็นอย่างไรบ้างกับไอเดียเกมนันทนาการสนุกๆ ทั้ง 5 แบบ แล้วอย่าลืมเอาไปเล่นระหว่างการเดินทางนะ เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานและเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมทริปอีกด้วย และถ้าจะให้สนุกมากยิ่งขึ้นในแต่ละเกมก็สามารถเพิ่มกติกาการลงโทษได้อีกด้วย

หากใครที่สนใจไปเอ้าท์ติ้งกับบริษัท หรือไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และต้องการใช้บริการเช่ารถบัส สามารถเลือกใช้บริการ DASH MV ซึ่งมั่นใจในมาตรฐาน บริการประทับใจทุกเส้นทางในประเทศไทย เรายินดีเป็นผู้ขับเคลื่อนให้คุณไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย เพราะทุกการเดินทางเราพิถีพิถันเสมอ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 092 185 6699 หรือ LINE : @DASHMV

แนะนำท่าออกกำลังกาย ที่ทำได้ระหว่างทางเดิน

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทเช่ารถบัส
บริการเช่ารถบัส

สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ